Zahájili jsme sbírku, která nám pomůže s provozem a dalším rozvojem v roce 2024. Fungujeme necelé 2 roky a za tu dobu jsme z původně zanedbaného a nevyužívaného prostoru teplárenského výměníku v Tuhnicích vytvořili živý veřejný prostor, příjemné a inspirativní místo pro setkávání, tvoření a dobré nápady. Jediné tohoto druhu v Karlových Varech i v Karlovarském kraji.

Od svého prvního otevření veřejnosti máme za sebou přes 120 realizovaných akcí, zavítalo k nám přes 3 tisíce návštěvníků a více jak 200 dětí ze škol z Karlovarského kraje se zúčastnilo workshopů rozvíjejících jejich kreativitu. Vznikl zde prostor pro nový cirkus, kde se přes léto pravidelně cvičí. Pokud vám dává smysl, co děláme, a chcete nás podpořit, koukněte na DONIO a vyberte si parádní odměnu.

V roce 2024 se můžete těšit na další tradiční (i netradiční) kulturní a komunitní akce, vzdělávací workshopy a výstavy. Plánujeme přizpůsobit prostory pro práci online tak, abyste si sem mohli vzít počítač (nebo cokoliv jiného, na čem pracujete), mohli si dát dobrou kávu a v inspirativním prostředí se v klidu zasoustředit na svou práci a tvorbu. 

Na konci roku 2024 nás také čeká zahájení rekonstrukce, která posune kvalitu našich prostor do úplně jiné dimenze. Plánujeme nutnou výměnu oken, novou podlahu, vytápění a úpravu předprostoru jako zahrádku pro kavárnu. To všechno pro to, aby provoz Výměníku mohl fungovat celoročně a jeho potenciál mohl byl plně využitý.

Líbí se vám, co plánujeme → podpořte nás. Za sdílení sbírky budeme také vděční!